Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền thay đổi, chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Thông báo cho dohanquocnhapkhau.com về việc thay đổi hay hủy giao dịch qua số hotline: 0947.998.498

2. Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó trong vòng 7 ngày làm việc, với điều kiện do lỗi nhà sản xuất hoặc lỗi do hư hỏng, va chạm trong quá trình nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam.

3. Giải quyết tranh chấp
Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại dohanquocnhapkhau.com hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.